Minihärvor

Minihärvorna väger 20g/st och är ca 80 m. Minihärvorna färgas som regel i egna färgbad och ej tillsammans med 100g-härvor.